Wystawa Prac Młodych Plastyków – Brodnica 2013

W sierpniu w Brodnicy odbyły się Wielodyscyplinarne Spotkania Wakacyjne Krajowego Fundusz na rzecz Dzieci „Rzeczpospolita mniej znana”.  Plastycy, muzycy, humaniści, naukowcy, biolodzy wspólnie rozwijali swoje zainteresowania, spędzali czas poznając przyrodę, oglądając zabytki na Kujawach, wypoczywali ale również pracowali , pogłębiali wiedzę.  Młodzi muzycy zagrali dwa otwarte dla publiczności koncerty,  pierwszy z nich na skrzypce i muzykę organową odbył się w gotyckim kościele św. Katarzyny, dźwięki drugiego koncertu fortepianowego rozbrzmiały w Pałacu Anny Wazówny.

Muzyka i architektura, tak doskonale do siebie pasują.

Natomiast młodzi plastycy w Brodnickim Domu Kultury zaprezentowali swoje poplenerowe prace. Oto niektóre z nich.