Natura 2000

Jezioro Duże Leśne, jak większość terenów na Pojezierzu Brodnickim stanowi obszar znaczący dla Wspólnoty Europejskiej, funkcjonujący w ramach Natura 2000 o nazwie Ostoja Brodnicka.
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich UE. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy. 
Na terenie Pojezierza Brodnickiego, gdzie znajdują się czyste jeziora i bujne wielogatunkowe lasy istnieje problem antropomorficznego obniżania się wody, również z tego powodu większość jezior i lasów objęta jest ochroną w postaci rezerwatów, Parku Krajobrazowego czy właśnie Natury 2000. 
Obserwuję jak z roku na rok w tym właśnie jeziorku Duże Leśne wody jest coraz mniej…