spichlerz przy ulicy Św. Jakuba

 W Brodnicy przy ulicy Św. Jakuba znajduje się ceglany spichlerz o cechach renesansowych zbudowany w 1604 r., przebudowany w XIX w., odrestaurowany w latach 90-tych XX w. Obecnie znajduje się w nim Muzeum, zaglądamy tam…

 Na parterze mieści się wystawa stała: Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10.000 lat. Stanowisko archeologiczne Mszano leży 6 km na pd.-zach. od Brodnicy, na prawym brzegu Drwęcy. Pierwotnie znajdowało się na wydmowym cyplu usytuowanym między rzeką a nieistniejącym obecnie jeziorem. Przetrwały tu interesujące znaleziska będące pozostałością osadnictwa grup myśliwsko-zbieracko-łowieckich jak np. relikty obiektu mieszkalnego, który obok eksponatów kultury materialnej stanowi ekspozycję muzealną. 

 Na kondygnacji pierwszej  i drugiej zabytowego spichlerza od niemal roku działa Centrum Edukacji Ekologicznej. Placówka ta wyposażona została w sprzęt multimedialny z ciekawymi programami edukacujnymi, które ilustrują bogactwo flory, fauny i środowiska przyrodniczego Pojezierza Brodnickiego.

W licznych gablotach umieszczono modele roślin, grzybów oraz skamieliny,  dwa olbrzymie akwaria pokazują ryby jeziorne i rzeczne oraz ich środowisko, a ponad 100 okazów wypchanych zwierząt pozwala przyjrzeć się im z bardzo bliska…

Skutki działalności człowieka – zmiany i zniszczenia środowiska naturalnego, które pojawiły się wraz z rozwojem cywilizacji – stanowią istotną część programu Centrum Edukacji Ekologicznej.

Muzeum czynne jest  codziennie od 10.00  do 14.00, wstęp  jest bezpłatny.